มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

11/08/2564

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

โลโก้สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส3

     

      บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาทำการติดต่อสอบถามไปที่ 02-036-9404 

 

ผู้เข้าข่ายลูกค้าที่คุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งด้านล่างนั้นถือว่าเป็นผู้เข้าข่ายของมาตรการช่วยเหลือ ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบของบริษัท

 

 - ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 ลูกค้ายังมียอดคงเหลือและมีจำนวนวันค้างชำระไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันครบกำหนดชำระ

 - ลูกค้าที่ยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือ ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 และทางบริษัทได้ดำเนินการช่วยเหลือ

 

ระยะเวลารับเรื่องการช่วยเหลือ

 - ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564*

*ในปัจจุบัน ลูกค้าที่ได้รับการช่วยเหลืออยู่และลูกค้าที่จะขอรับการช่วยเหลือครั้งใหม่ จะได้รับการช่วยเหลือจนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

เนื้อหาดำเนินการลูกค้าสามารถเลือกมาตรการช่วยเหลือจาก 2 ตัวเลือกด้านล่าง

- ลดจำนวนค่างวดในการชำระวิธีการชำระแบบที่กำหนดให้จำนวนชำระอยู่ที่ 3% ของยอดคงเหลือ

- ลดอัตราดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยลงให้เหลือ 22%

 

ตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างมาตรการการช่วยเหลือกับธุรกรรมปัจจุบัน

สถานการณ์ ณ ตอนช่วยเหลือ

ยอดคงเหลือเงินกู้ปัจจุบัน 30,000 THBอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 15.0%ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 10.0% กรณี วันเริ่มดำเนินการช่วยเหลือ: วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 วันสิ้นสุดการช่วยเหลือวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

 

ค่างวดในการชำระ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ค่างวดในการชำระทั้งหมดในช่วงระยะเวลา

การช่วยเหลือ

จำนวนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ในช่วงระยะเวลาการช่วยเหลือ

ข้อมูลเปรียบเทียบ

ธุรกรรมปัจจุบัน

1,200

9,600

4,479

-

ลดจำนวนค่างวดในการชำระ3%ของยอดคงเหลือ

900

6,956

4,664

จากการที่ลดจำนวนค่างวดในการชำระ

ทำให้จำนวนเงินที่นำไปตัดเงินต้นลดน้อยลง จะส่งผลให้ระยะเวลาที่ใช้ในการชำระปิดบัญชีนั้นยาวนานขึ้น

ลดอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 15.0%、

ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 7.0%)

1,200

9,600

4,394

เมื่อเทียบการลดอัตราดอกเบี้ยกับ ลดจำนวนค่างวดในการชำระแล้ว ภาระในส่วนของจำนวนค่างวดในการชำระจะสูงกว่า

 

เนื้อหาด้านบนนั้นเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาทำการติดต่อสอบถามไปที่ 02-036-9404

หากลูกค้าประสบปัญหาจากการล็อกดาวน์ ทางเรายินดีให้คำปรึกษาตามสถานการณ์ของท่าน กรุณาทำการติดต่อสอบถามไปที่ 02-036-9404