09/09/2564

[สำคัญ]แจ้งเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคำนวณค่าติดตามทวงถาม

โลโก้สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส1

 

บริษัท พรอมิส(ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า

บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคำนวณค่าติดตามทวงถามที่ระบุในข้อตกลงการเป็นสมาชิกข้อ7 ข้อย่อย 3.4 และ 4.1 ในวันที่ 12 กันยายน 2564  กรณีที่เข้าข่ายเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่ระบุด้านล่าง ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564  เป็นต้นไป ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

เกณฑ์การคำนวณค่าติดตามทวงถามที่เรียกเก็บตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564  เป็นดังต่อไปนี้

หัวข้อในข้อตกลง

ก่อนเปลี่ยน

หลังเปลี่ยน

ข้อ 7 ข้อย่อย 3.4 และ 4.1

ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้

ในช่วงที่ลูกค้ามีการค้างชำระ หากบริษัทมีการแจ้งติดตามทวงถามหนี้จะเกิดค่าติดตามทวงถามหนี้ดังต่อไปนี้

และค่าติดตามทวงถามหนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการค้างชำระ

จะคำนวณรวมไปในยอดเรียกชำระของเดือนถัดไปหลังจากที่พ้นสถานะค้างชำระแล้ว

ค้างชำระ ตั้งแต่ 4 วัน จนถึง 30 วัน คิดเป็นจำนวน 100 บาท

ค้างชำระเกิน 30 วัน คิดเพิ่ม 100 บาท และตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปจะคิดเพิ่มอีก 100 บาททุกๆ 30 วัน

ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้

ในช่วงที่ลูกค้ามีการค้างชำระ หากบริษัทมีการแจ้งติดตามทวงถามหนี้จะเกิดค่าติดตามทวงถามหนี้ดังต่อไปนี้

และค่าติดตามทวงถามหนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการค้างชำระ

จะคำนวณรวมไปในยอดเรียกชำระของเดือนถัดไปหลังจากที่พ้นสถานะค้างชำระแล้ว

ค้างชำระ ตั้งแต่ 4 วัน จนถึง 30 วัน คิดเป็นจำนวน 50 บาท

ค้างชำระเกิน 30 วัน คิดเพิ่ม 100 บาท และตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปจะคิดเพิ่มอีก 100 บาททุกๆ 30 วัน

กรณีที่ค่างวด หรือยอดเรียกชำระในแต่ละเดือนไม่เกิน 1,000 บาท จะไม่เกิดค่าติดตามทวงถามหนี้

บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอุปถัมภ์จากท่านต่อไป

 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 1751

เวลาทำการเจ้าหน้าที่ Call Center วันจันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 19.00 น.

วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00 - 18.00 น. วันอาทิตย์หยุดทำการ