22/09/2564

พรอมิสเตือนภัย ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อบริษัทหลอกให้โอนเงินค่าธรรมเนียม

 

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า ในขณะนี้มีผู้ไม่หวังดีมาหลอกหลวงลูกค้าโดยใช้ Website, SMS และโซเซียลมีเดียหลากหลายช่องทาง เช่น Facebook, LINE มาเชิญชวนลูกค้าให้สมัครสินเชื่อและหลอกเอาเงินโดยอ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมให้พิจารณาก่อนอนุมัติเงินกู้ เป็นต้น 

 

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด จึงขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเก็บค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ก่อนการอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากลูกค้าในการชำระค่างวดครั้งแรก หลังจากที่ผ่านการพิจารณาและอนุมัติวงเงินกู้แล้วเท่านั้น

 

โดยสิ่งที่สามารถสังเกตได้เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ คือ

  1. Website ของบริษัทฯ จะต้องเป็น www.promise.co.th เท่านั้น
  2. Facebook Page ของบริษัทฯ จะต้องมีสัญลักษณ์ Verify อยู่หลังชื่อ Page

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายการทำ LINE Official Account หากลูกค้าได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ ทาง LINE ให้สันนิษฐานว่ากำลังถูกหลวกลวงจากผู้ไม่หวังดี

 

 

ขอให้ลูกค้าทุกท่านโปรดระวังผู้ไม่หวังดีที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ ในกรณีที่พบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายดังกล่าว หรือพบบัญชีน่าสงสัยว่าอาจไม่ใช่บัญชีทางการของบริษัทฯ สามารถแจ้งข้อมูลหรือติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook : Promise Thailand หรือ Call Center โทร. 1751

 

 

จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ