พรอมิส พร้อมช่วย! พรอมิสช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

29/09/2564

พรอมิส พร้อมช่วย! พรอมิสช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

โลโก้สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส1

 

“สินเชื่อส่วนบุคคล พรอมิส” เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการทางด้านสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่มีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน ขอแจ้งมาตรการเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ดังต่อไปนี้

  1. ขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือ สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ต่อเดือนไม่ถึง 30,000 บาทจะได้รับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของรายได้ต่อเดือนจากเดิมจนถึง 31 ธันวาคม 2564 ขยายเวลาเป็นจนถึง 31 ธันวาคม 2565
  2. ยกเลิกข้อจำกัดจำนวนการกู้ยืมสินเชื่อส่วนบุคคลกับสถาบันการเงินอื่นภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่เกิน 3 สถาบัน สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ต่อเดือนไม่ถึง 30,000 บาท จนถึง 31 ธันวาคม 2565

*เงื่อนไขการพิจารณาเงินกู้เป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด

**กรุณาศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนการสมัคร