แจ้งปิดปรับปรุงระบบคอลเซ็นเตอร์และเว็บไซต์ชั่วคราวในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 - 08.00 น.

22/12/2564

แจ้งปิดปรับปรุงระบบคอลเซ็นเตอร์และเว็บไซต์ชั่วคราวในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 - 08.00 น.

โลโก้สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส1

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด

ขอเรียนแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าบริษัทจะปิดปรับปรุงระบบ

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 - 08.00 น. 


ส่งผลให้ระบบ Call Center 1751 ไม่สามารถสอบถามยอดเงินคงเหลือ,
ดอกเบี้ย, วันที่ชำระ หรือ ยอดชำระขั้นต่ำและเว็บไซต์สำหรับสมาชิกไม่สามารถล็อกอิน
เข้าสู่ระบบได้ในวันเวลาดังกล่าว

ขอให้ลูกค้าทำรายการเข้ามาใหม่ในภายหลัง
ทางบริษัท ฯ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 1751