มาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19

28/12/2564

มาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19

โลโก้สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส3

  

      บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID - 19 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาทำการติดต่อสอบถามไปที่

02-036-9404

ผู้เข้าข่ายลูกค้าที่คุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขด้านล่างนี้ถือว่าเป็นผู้เข้าข่ายของมาตรการช่วยเหลือ ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบของบริษัท

•          ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 ลูกค้ายังมียอดคงเหลือและมีจำนวนวันค้างชำระไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันครบกำหนดชำระ

ระยะเวลารับเรื่องการช่วยเหลือ

•          ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

*ลูกค้าที่ได้รับการช่วยเหลืออยู่ในปัจจุบัน จะได้รับการช่วยเหลือจนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

เนื้อหาดำเนินการลูกค้าสามารถเลือกมาตรการช่วยเหลือจาก 3 ตัวเลือกด้านล่าง

1.         ลดจำนวนค่างวดในการชำระ (วิธีการชำระแบบที่กำหนดให้จำนวนชำระอยู่ที่ 3% ของยอดคงเหลือ)

2.         ลดอัตราดอกเบี้ย (ลดอัตราดอกเบี้ยลงให้เหลือ 22%)

3.         ยกเว้นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ย

 

หากลูกค้าประสบปัญหาจากผลกระทบของ COVID - 19 ทางเรายินดีให้คำปรึกษาตามสถานการณ์ของท่าน กรุณาทำการติดต่อสอบถามไปที่ 02-036-9404