06/05/2565

ประธานบริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบปะพูดคุยผู้จัดการของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เนื่องในโอกาสเปลี่ยนวาระผู้บริหาร

โลโก้สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส1

นายฮิเดกิ นิวะ (ขวา) ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายมาซะคาสุ มาเอฮาระ (ซ้าย) ประธานกรรมการ(ท่านใหม่) บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบ นายสุรพล โอภาสเสถียร (กลาง) ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) เพื่อกล่าวคำทักทายและแสดงความขอบคุณ ณ ห้องประชุมอาคารสาธรนคร เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

เนื่องในโอกาสเปลี่ยนวาระผู้บริหารระดับสูง ในนาม นายมาซะคาสุ มาเอฮาระ ผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับ Executive ตำแหน่ง General Manager ในแผนก Overseas Business ของ SMBC Consumer Finance ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พรอมิส (ประเทศไทย)  ในครั้งนี้ได้รับการแต่งตั้งให้มาเป็น Managing Director ประจำบริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งในการเข้าพบปะครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลในสถานการณ์โควิด-19, การนำ Credit Scoring นำมาใช้เพื่อพิจารณาสินเชื่อ, แผนการนำ e-KYC เข้ามาใช้ในอนาคต และหนี้ครัวเรือนในสังคมไทย กับ นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการให้บริการข้อมูลในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นอย่างมาก  ท่านประธานทั้งสองท่านมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการพบปะกันในครั้งนี้และหวังว่าจะมีโอกาสได้เข้าพบในครั้งต่อ ๆ ไป