27/04/2563

[สำคัญ] การทำธุรกรรมเงินสดที่มีมูลค่ารวมกันต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

โลโก้สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส1

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป การทำธุรกรรมเงินสดของลูกค้า 1 ท่านที่มีมูลค่ารวมกันต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป บริษัทจะดำเนินการผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้น

(หมายรวมถึงธุรกรรมรวมตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน ทั้งการโอนเงินจากทางบริษัท และการชำระคืนของลูกค้า)

1. สำหรับการโอนเงินจากทางบริษัท จะโอนเข้าบัญชีธนาคาร

2. สำหรับการชำระคืนของลูกค้า สามารถชำระได้โดยวิธีการใดๆ นอกเหนือจากการชำระเป็นเงินสดที่สาขาสีลม (เช่น Mobile Banking หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น)

รายละเอียดการชำระเงิน

 

 

ตัวอย่างเช่น

กรณีที่ 1 ลูกค้าได้รับการอนุมัติสินเชื่อและรับวงเงินสด 25,000 บาทในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 และต้องการชำระคืน 25,000 บาท ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 (เดือนถัดไป) ในกรณีนี้ ลูกค้าสามารถชำระคืนด้วยเงินสดได้ที่สาขาสีลม

กรณีที่ 2 ลูกค้าได้รับการอนุมัติสินเชื่อและรับวงเงินสด 25,000 บาทในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 และต้องการชำระคืน 25,000 บาท ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 มูลค่าธุรกรรมรวมในเดือนพฤษภาคมคือ 50,000 บาท ในกรณีนี้ ลูกค้าจะต้องทำการชำระคืนผ่านช่องทางอื่น นอกเหนือจากชำระเป็นเงินสดที่สาขาสีลม 

 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ Call Centerโทร. 1751
เวลาทำการเจ้าหน้าที่ Call Centerวันจันทร์ ศุกร์ 9.00 19.00 น.
วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00 18.00 น. วันอาทิตย์หยุดทำการ
(โปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงปีใหม่ และสงกรานต์จากเว็บไซต์ของพรอมิส)