กรุงเทพมหานคร บางนา บิ๊กซี บางนา

กรุงเทพมหานคร บางนา บิ๊กซี บางนา

13.668752, 100.635655

ชั้น 1 ข้างร้านออเรียลทอลปริ๊นเซส ทางไป Food Court
10.00 - 20.00 ทุกวัน