อุบลราชธานี เมือง อุบลราชธานี พรอมิส สาขา อุบลราชธานี

อุบลราชธานี เมือง อุบลราชธานี พรอมิส สาขา อุบลราชธานี

15.22678, 104.858935

อาคารสินราชบุตร 47 ชั้น 1 (ห้อง102-103) ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
09.00 - 19.00 ทุกวัน