แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการสาขาสหไทย พลาซ่า วันที่ 14 มกราคม 2563

10/01/2563

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการสาขาสหไทย พลาซ่า วันที่ 14 มกราคม 2563

"สินเชื่อบุคคล พรอมิส" เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการทางด้านสินเชื่อบุคคลโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ

สาขาสหไทย พลาซ่า นครศรีธรรมราชในวันที่ 14 มกราคม 2563เป็น 10:00 – 18:00 น. (หลังจากนั้น จะกลับมาให้บริการตามปกติ ตั้งแต่ 10:00 – 20:30 น.)
 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ Call Centerโทร. 1751
เวลาทำการเจ้าหน้าที่ Call Centerวันจันทร์ ศุกร์ 9.00 19.00 น.
วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00 18.00 น. วันอาทิตย์หยุดทำการ
(โปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงปีใหม่ และสงกรานต์จากเว็บไซต์ของพรอมิส)