สมุทรปราการ บางพลี โฮมโปร สุวรรณภูมิ (กิ่งแก้ว)

สมุทรปราการ บางพลี โฮมโปร สุวรรณภูมิ (กิ่งแก้ว)

13.632665, 100.711024

ชั้น 3 ติดบันไดเลื่อน ตรงข้ามศรีสวัสดิ์