กรุงเทพมหานคร หลักสี่ Big C แจ้งวัฒนะ

กรุงเทพมหานคร หลักสี่ Big C แจ้งวัฒนะ

13.894184, 100.559838

หน้าประตูทางเข้าห้าง ฝั่งบันไดเลื่อน