ราชบุรี เมือง ราชบุรี บิ๊กซี ราชบุรี

ราชบุรี เมือง ราชบุรี บิ๊กซี ราชบุรี

13.550598, 99.823092

ชั้น 1 หน้ามิสเตอร์โดนัท (Mister Donut)