สุรินทร์ เมือง สุรินทร์ สุรินทร์ พลาซ่า

สุรินทร์ เมือง สุรินทร์ สุรินทร์ พลาซ่า

14.890081, 103.490773

ชั้น 1 ติดประตูทางเข้า - ออก ฝั่งร้าน Watson
10.00 - 20.00 ทุกวัน