แจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์พรอมิส สาขาสีลม ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

14/11/2561

แจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์พรอมิส สาขาสีลม ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

 

 

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ของพรอมิส สาขาสีลม ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

เบอร์โทรศัพท์พรอมิส สาขาสีลม เดิม
02-632-6700

เป็น

เบอร์โทรศัพท์พรอมิส สาขาสีลม ใหม่
02-036-9700

โดยสาขาสีลมจะเริ่มใช้เบอร์โทรศัพท์ใหม่ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 1751

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
6 มิถุนายน 2561