สาระน่ารู้ : "ปรับปรุงโครงสร้างหนี้สบายๆ กับคลินิกแก้หนี้"

15/05/2562

สาระน่ารู้ : "ปรับปรุงโครงสร้างหนี้สบายๆ กับคลินิกแก้หนี้"

 

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านการเงินแก่ภาคประชาชน ของชมรมสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (Personal Loan Club) บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด ขอนำเสนอสาระน่ารู้ : "ปรับปรุงโครงสร้างหนี้สบายๆ กับคลินิกแก้หนี้"

P-loan_May19.jpg