บริการสินเชื่อ

บริการพิเศษจากสินเชื่อพรอมิส…!!!!

บริการพิเศษจากสินเชื่อพรอมิส…สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกมายื่นเอกสารการสมัคร ณ จุดบริการลูกค้า สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่พรอมิสเข้าไปรับเอกสารนอกสถานที่ได้
เปิดให้บริการตามจังหวัดต่อไปนี้

พื้นที่เปิดให้บริการ : ทั่วประเทศ ยกเว้น 3 จังหวัดภาคใต้ ดังนี้ ปัตตานี, ยะลา และ นราธิวาส

หมายเหตุ กรณีที่อยู่นอกเขตอำเภอเมือง โปรดแจ้งพื้นที่ที่ต้องการรับบริการที่ 1751 และรอการติดต่อกลับอีกครั้ง

เงื่อนไข:

  1. บริการเก็บเอกสารนอกสถานที่ (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
  2. ลูกค้าโปรดนัดวัน และเวลาเก็บเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
  3. ช่วงเวลาในการจัดเก็บเอกสาร คือ 10.00 – 17.00 น.เท่านั้น
  4. ลูกค้าโปรดเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมดมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ วันที่ทำการสมัคร
  5. ลูกค้าโปรดเตรียมสำเนาเอกสารประกอบการสมัคร 3 อย่าง คือ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือ สเตทเม้นท์ (ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด) และหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 60 วัน)
  6. ลูกค้าผู้สมัครโปรดแสดงเอกสารการสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้
  7. สำหรับในบางพื้นที่ทางบริษัทฯ ยังไม่เปิดให้บริการเก็บเอกสารนอกสถานที่ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 1751
เวลาทำการของเจ้าหน้าที่ Call Center วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
(โปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงปีใหม่ และสงกรานต์จากเว็บไซต์ของพรอมิส)

บริษัท พรอมิส(ประเทศไทย) จำกัด

  • สนใจสมัคร
  • โปรโมชั่นใหม่
  • ส่งความคิดเห็น