บริการสินเชื่อ

เพิ่มช่องทางชำระค่างวดผ่านทางระบบ Mobile Banking เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2559

“สินเชื่อบุคคล พรอมิส” เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านสินเชื่อบุคคลโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ได้เพิ่มช่องทางในการชำระเงินค่างวดผ่านระบบ Mobile Banking เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มขึ้น โดยสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

ปัจจุบันสามารถให้ลูกค้าสมัครชำระโดยผ่านระบบ Mobile Banking ได้ทั้งหมด 7 ธนาคาร ได้แก่

Tbank  ธนาคารธนชาติ (TBank)
SCB    ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

Kbank    ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
BBL2    ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
TMB    ธนาคารทหารไทย (TMB)
KTB2    ธนาคารกรุงไทย (KTB)
Bay2    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)

**หมายเหตุ** ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารเป็นผู้กำหนด

ลูกค้าที่ประสงค์จะใช้บริการชำระเงินค่างวดผ่านช่องทางนี้ ต้องมีบัญชีเงินฝากและดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น
Mobile Banking ของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ

 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 1751
เวลาทำการของเจ้าหน้าที่ Call Center วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
(โปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงปีใหม่ และสงกรานต์จากเว็บไซต์ของพรอมิส)

  • สนใจสมัคร
  • โปรโมชั่นใหม่
  • ส่งความคิดเห็น